Akce v roce 2016

Listopad - prosinec

Na konci listopadu navštívila knihovnu spisovatelka Zuzana Pospíšilová
a představovala dětem své knihy. Hádanky a rebusy nebraly konce a malí žáčci požadovali další a další. Bylo to skvělé autorské čtení a je vždy příjemné se setkat
s autorem, jehož knihy patří k hojně vypůjčovaným. A jako každý rok nám šikovné děti dělaly nádhernou vánoční výzdobu knihovny.
www.klimkovice.knihovna.cz/fotogalerie/listopad-prosinec-2016/

Říjen - Týden knihoven 2016

Letošní Týden knihoven se nesl v duchu hesla " Braňte knihu", a tak jsme si vyzkoušeli jaké to je vlastně vytisknout ilustraci - obrázek na historickém tisku, vyrobili jsme si ruční papír, seznámili jsme se na co se dříve psalo a pan ilustrátor Jiří Fixl ve svém výtvarném workshopu, pomohl dětem s tím, jak se maluje správná ilustrace do knihy. Např. o Elišce Junkové, Eskymo Welzlovi nebo o Františkovi Křižíkovi. Dětští klienti nedalekých lázní si vyzkoušeli vytvořit komiks pod vedením lektora Daniela Vydry. www.klimkovice.knihovna.cz/fotogalerie/

 

ZÁŘÍ              KnihOlympiáda v Českém Těšíně

Ve středu 21. září jsme absolvovali s naším týmem "klimkovické sovy", třetí ročník vědomostně - sportovního klání mezi knihovnami z Moravskoslezského  a Olomouckého kraje. Dojely týmy z Třince, Ostravy, Vratimova, Českého Těšína, Olomouce a Klimkovic. Po celé dopoledne jsme všichni plnili různé záludné úkoly
a procvičovali i svou hbitost. Výsledky všem týmů byly velmi těsné, hrál každý bod. A jak to dopadlo?
1. Klimkovice, 2. místo Olomouc a 3. místo Třinec. Po roce se nám do Klimkovic vrátil putovní pohár a další rok se bude konat právě u nás. Tým tvořily žákyně
z 5. ročníku ZŠ Klimkovice (Simona Ševčíková, Tereza Poštulková, Hana Potěšilová, Mel Gráfová a knihovnice).

 

ČERVEN    Jak je to s králem?

www.klimkovice.knihovna.cz/zamecka-literarni-noc-2016/

KVĚTEN              Listování v knihovně

Opět po roce zavítali do Klimkovic herci z projektu Listování a měli pro žáky ZŠ Klimkovice opět připravenou dávku legrace. Pro všechny ty, kteří se ještě s tímto pojmem nesetkali, osvětlíme, co to je Listování. Je to cyklus scénických čtení, který si vzal na sebe neskromný úkol - představovat každý měsíc zajímavé, aktuální knihy, které se objevují na trhu. Vybraní autoři a jejich dílo či přímo specifická kniha jsou pak před diváky interpretováni v podobě scénického čtení. Jde vždy přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy na obecenstvo. Toto seskupení profesionálních herců dal dohromady herec Lukáš Hejlík již v roce 2005 a od té doby jsou všechna vystoupení originální a hlavním cílem je mezi dětmi a mladými čtenáři propagovat knihy a čtení. Letos si herci připravili pro první stupeň humoristickou knihu o požíračích ponožek – Lichožrouti Pavla Šruta, (mimochodem tato kniha byla vyhlášená jako dětská kniha desetiletí) a pro starší žáky druhého stupně neméně napínavý příběh s tajemným názvem BOOM! aneb Spudveč… Každé vystoupení herců v Klimkovicích se setkalo s kladným ohlasem. Tentokrát děti dostali do varu Pavel Oubram, Tomáš Drápela a Věra Hollá. Hlavně že už víme, proč se nám doma neustále kupí lichý počet ponožek a že učitelka dějepisu vůbec nemusí být z tohoto světa.
www.klimkovice.knihovna.cz/fotogalerie/listovani-2016/

 Knižní hrdinové mezi námi

Další povedená recyklace vyřazených knih - takto si vedly děti z družiny Základní školy v Klimkovicích.
www.klimkovice.knihovna.cz/fotogalerie/knizni-hrdinove/

 

 

DUBEN              Projekt Karel IV. k tabuli...             

Celý duben jsme věnovali největšímu českému panovníkovi Karlu IV. a jeho zásluhám pro České království v době minulé. Žáci se seznámili s životem krále, kolik že to měl manželek, co všechno uměl a jak se mu vedlo v panování i v boji. Povídali jsme si o nelehkém životě ve středověku a kluci si vytvořili královské koruny, dívky zase typické kuželovité klobouky (tzv. heniny) na hlavu. Knihovnu navštívily děti ze ZŠ Klimkovice, ZŠ Kyjovice a ZŠ Zbyslavice. Projekt byl podpořen Svazem knihovníků a informačních pracovníků Moravskoslezského a Olomouckého kraje. www.klimkovice.knihovna.cz/fotogalerie/karel-iv-k-tabuli/
BŘEZEN "nejen měsíc čtenářů..."

Už po několikáté se děti setkaly s ilustrátorem a bavičem Adolfem Dudkem, který připravuje pro své posluchače programy, při kterém se všichni válí smíchy. Letos to byl program pro starší žáky 2. stupně ZŠ Klimkovice s názvem " Nehulíme, kreslíme" a v měsíci březnu jsme také pokračovali v projektu Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka. V sále ZUŠ bylo tak veselo, že k fotografiím není třeba nic dodávat.
www.klimkovice.knihovna.cz/fotogalerie/nehulime-kreslime-2016/

 

 

 

ÚNOR        Beseda Záhada ztraceného vlaku

Ve středu 24. února proběhla velmi zajímavá beseda se záhadologem a spisovatelem Milanem Zachou Kučerou o jedné záhadě, která proběhla všemi médii a sice poklad tzv. Zlatého vlaku, který údajně na konci
2. světové války ukryli nacisté v městě Valbřich v Polsku. Besedy se zúčastnila převážně mužská populace, a vyprávění plné faktů a dokumentografických pramenů všechny velmi zaujala.

 

 

 

LEDEN       Karnevalové a masopustní povídání pro 1. ročníky ZŠ

Po odeznění vánočních svátků nastalo období maškarních plesů karnevalů, které děti milují.
S žáky 1. ročníků ZŠ Klimkovice jsme si povídali o maskách, karnevalových radovánkách, četli "chechtavou pohádku" a plnili úkoly. Zároveň jsme oficiáoně odstratovali projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 2016.
www.klimkovice.knihovna.cz/maskarni-a-masopustni-povidani-1-rocniky/

Kontakt

Městská knihovna Klimkovice Lidická 5
Klimkovice
742 83
tel. 556 420 118 knihovna@mesto-klimkovice.cz