Akce v roce 2013

PROSINEC 

Během celého měsíce prosince přišly do knihovny děti z MŠ Klimkovice, MŠ Zbyslavice a žáci základní školy v Klimkovicích a ze Zbyslavic. Abychom si navodili tu správnou adventní náladu, prošli jsem celý časový úsek před Vánocemi, od 11.listopadu na Martina až po Štědrý den a zimní čas. Povídali jsem si o tom kdo to byl sv. Martin, sv. Lucie, jak poznáte pravého Mikuláše od falešného, proč má adventní věnec čtyři svíce a jaké druhy ptáčků létají do krmítek. Nezapomněli jsme na zlaté prasátko a co proto máme udělat, abychom ho uviděli. Děti plnili různé úkoly, prosvištěli jsme si znalosti
v názvech pohádek a pohádkových filmů a nakonec si žáci vyrobili rychlou a jednoduchou vánoční skládačku.
Na všech už bylo vidět, že se nemohou dočkat Ježíška. Jestlipak jim donese to, o co si v dopise pro něj napsali?

www.klimkovice.knihovna.cz/fotogalerie/vanocni-povidani-2013/

LISTOPAD            Den pro dětskou knihu a 1. adventní víkend

Letošní Den pro dětskou knihu proběhl v rámci1. adventního víkendu v Klimkovicích. Městská knihovna Klimkovice opět připravila prodej knih za bezkonkurenční ceny, soutěže pro děti s vánoční tématikouo drobné dárky. Po celý den bylo v kině Panorama rušno, dopoledne divadelní představení pro děti, odpoledne zazněly melodie ze známých operet v podání umělců ze Slezského divadla v Opavě. Návštěvníci si mohli po celý den zakoupit krásné dárečky a vánoční dekorace a občerstvit se dobrotami.

ŘÍJEN   Tajuplná Afrika - cestovatelská přednáška

Ve středu 23.10.2013 se mohli všichni přítomní diváci ocitnout uprostřed překrásné africké krajiny, kterou nám pomocí fotek, filmů a napínavého vyprávění zprostředkovala rodina Márova. Na dobrodružnou expedici jsme se vypravili do Jihoafrické republiky, Namibie, Botswany a Zimbabwe. Navštívili jsme Kapské město i hliněnou vesnici tradičně žijících Himbů, viděli jsme největší písečné duny na světě i hřmísí masy Viktoriiných vodopádů nebo obrázky fantastických afrických zvířat. Na tom všem by nebylo nic až tak divného, kdyby tuto náročnou cestu neabsolvoval i syn Jiří Mára, který je upoután na vozíku. Ukázal všem podobně imobilních lidem, že když se chce, tak ani v poušti není invalidní vozík přakážkou. Besedu navštívili také dětští klienti nedalekých Lázní Klimkovice. cms.knihovna-klimkovice.webnode.cz/fotogalerie/beseda-o-africe-jiri-mara/#!

Týden knihoven 30.9.- 4.10.

Po roce opět přišel svátek knihoven a v celé republice měly knihovny (nejen) pro své uživatele, přichystané programy k jejich propagaci. Letos k nám zavítal se svou historickou tiskařskou dílnou Roman Prokeš ze Studia bez kliky. Nenásilnou a vtipnou, ale velmi poučnou besedou, děti seznámil s historií tisku knihy, tiskařským uměním, psacími potřebami a celkovým vývojem vzdělanosti u nás. Hlavní roli hrál starý tiskařský lis, na kterém si děti mohly vyzkoušet vytisknout obrázky přesně podle pravidel 17. století. Po této besedě si budou jistě všichni pamatovat co je to perořízek, kdo to byl Johannes Gutenberk a Jan Blahoslav, co bylo v Ivančicích, co je to duběnka a co udělala vojska s literami, když vtrhla do tiskařské dílny. Vše se odehrálo v nedalekém kostele Nejsvětější trojice v Klimkovicích, kde po vyčerpávajících informacích si mohli všichni vyzkoušet, jaké to je sedět na kůru a hrát na krásné historické varhary. Nebudeme zde více rozvádět, že nejvíce chtěli hrát ti, co nemají žádný hudební sluch. Kostelem se nesly  libé, někdy nelibé zvuky vycházejích z píšťal, Ale všichni byli spokojeni. Celý den byl kostel v obležení. Dopoledne přišli žáci 8. a 9. ročníků ZŠ, poté je vystřídaly děti z družiny a odpoledne patřilo dětským klientům ze Sanatorií Klimkovice. Děti z nedalekých lázní se na závěr chtěly podívat do knihovny a to jim samozřejmě bylo umožněno (protože v knihovně je přece jenom větší teplo než v kostele). Poděkování tedy patří panu Romanu Prokešovi za skvělou akci, městu Klimkovice za poskytnutí prostor kostelíku a slečnám praktikantkách za pomoc při přípravě interiéru. Poznámka na konec: k žádnému znesvěcení kostelíku nedošlo, protože tento prostor slouží výhradně ke světským účelům:)

www.klimkovice.knihovna.cz/fotogalerie/tyden-knihoven-2013-tiskarska-dilna/

ZÁŘÍ             Pitva knihy

27. září jsme již s předstihem zahájili letošní Týden knihoven. Žáci 4. ročníků a družiny ZŠ měli jedinečnou možnost zhlédnout, jak vypadá opravdová pitva.Vhledem k věku a prostředí jsme na dokonalou analýzu zvolili knihu. Všichni se dozvěděli jak je možné, že umře kniha. Co se jí stalo, jak mohou vypadat rozličné záložky čtenářů v knize ( v podobě ponožky, kolečka salámu, uschlého brouka aj.) a co to je titulní list, tiráž a spoustu zajímavostí okolo knihy. Nakonec, řádně vybaveni ochrannými pomůckami, si děti "zapitvaly". Pod tímto hrozným pojmem se však odehrávala akce, kdy žáci odstřihli např. kousek odstavce, titulní list, několik řádků ze stránky atd.. Všichni se náramně bavili a touto hravou formou se poučili, jak vypadá kniha a jak s ní máme zacházet. Toto divadélko se uskutečnilo v provedení paní Alice Hrbkové, báječné knihovnice z dětského oddělení z Knihovny města Hradce Králové.

www.klimkovice.knihovna.cz/fotogalerie/pitva-knihy-2013/       
antipasta.rajce.idnes.cz/klimkovice/

ČERVEN

Tak jsem došli do zdárného konce v projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Dne 5.6. 2013 jsme na klimkovickém zámku slavnostně tuto akci, pro malé žáčky prvních tříd, ukončili. Přivítala nás paní Johana z Bítova, bývalá majitelka klimkovického panství a děti dostaly pasovací listiny, které jich uvedly do velké rodiny čtenářů. Žáčci obrdželi, mimo jiné dárečky, knihu Radka Malého - Všelijaké řečičky pro kluky i holčičky. To ale nebylo vše, děti musely prokázat i notnou dávku odvahy a přemístily se do středověkého sklepení (dosti vlhkého a opředeného pavučinami), kde na ně čekali mrzutí mniši a kladli dětem všetečné otázky, které až na malé vyjímky, splnili. Poté je čekalo malé občerstvení v zámeckém sklípku (samozřejmě v podobě džusu a zákusku). I přes nepřízeň počasí se slavnostní vyhlášení vydařilo a už se budeme těšit na další ročník a nové malé čtenáře, kteří si budou moci také říci Už jsem čtenář. Akci podpořil Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Město Klimkovice a Zámecký vinný sklep Klimkovice.

www.klimkovice.knihovna.cz/fotogalerie/uz-jsem-ctenar-2013/

Dne 31.5.2013 byla vernisáží zahájena Noc kostelů, ta byla doprovázena unikátní výstavou Bible včera, dnes a zítra. Tato výstava byla unikátní v tom, že návštěvníci mohli na jednom místě shlédnout stovky exemlářů Biblí v různých jazycích, vydáních, formátech aj. Výstava byla dostupna po celý týden v prostorách zasedací místnosti na zámku ( stejné patro jako muzeum) od 24.5. - 31.5.2013. Letos je tomu již 400 let od vydání Bible kralické, proto tato výstava byla nejlepší připomínkou této významné události v historii českého písemnictví. Po celou dobu výstavy se návštevníci mohli připojit do projektu ručního opisu Bible, vyslechnout zasvěcený výklad odborníka, koupit knihy a také tato výstava patřila všem dětem a mládeži, kteří se mohli seznámit s unikátní tituly. Výstava předvedla přes 300 ks Biblí ve všech známých i neznámých jazycích, formátech a stylech. Návštěvníci si vyzkoušeli i Bibli v Braillově písmu, zajímavou byla Bible v maskáčích určená pro naše vojáky v zahraničních misích
nebo Bible na mikrofiši.

DUBEN - KVĚTEN

Besedy o regionálních pověstech a autorech literatury pro děti a mládež

Pro žáky základní školy různých ročníků byly připraveny besedy na téma regionální pověsti a autoři píšící pro děti a mládež. Záměrem bylo dostat do povědomí dětí pověsti, které se vztahují k nejbližšímu okolí. Děti sedozvěděli  jak to bylo s památnou lípou Na Láni, proč se černý kohout propadl do pekla i s plnou truhlou zlaťáků, co bylo ukováno bílému koni na znaku Ostravy do kopyt, nebo jak se jmenovali dva zbojníci z Beskyd a další. Připomněli jsme, že letos uplyne 630 let od povýšení Klimkovic do statutu města a proč mají ve znaku českého lva. Žáci si v kvízu vyzkoušeli své znalosti o Moravskoslezském kraji a doplňovali k jednotlivým městům nebo pohořím významné předměty nebo osoby, které jsou typické pro dané město. Dále se děti seznámili s více či méně známými autory působící v našem regionu např. Ivan Binar, Eva Tvrdá, Zuzana Pospíšilová, Lenka Rožnovská, Štěpán Neuwith nebo zesnulá Marie Podešvová a Helena Salichová, kteří věnovali část své tvorby dětem.

www.klimkovice.knihovna.cz/fotogalerie/beseda-o-regionalnich-povestech-5-tridy/

DUBEN                   Příběhy a  písničky středověku

V pátek 12. 4. 2013 se v prostorách Zámeckého vinného sklepa v Klimkovicích uskutečnilo příjemné setkání a beseda se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou. Návštevníci této kulturní akce byli nadmíru spokojeni a vyslechli Příběhy
a písničky středověku,
netradiční a zábavné vyprávění o životě lidí ve středověku a skutečné příběhy z minulosti. Písně žáků darebáků, středověké a renesanční balady a milostné písně zahrál a zazpíval Petr Traxler. Tento hudební doprovod navodil tu správnou atmosféru středověké hospody a protože jsme zvolili netradiční prostory pro poutavé vyprávění, vše se odvíjelo v duchu humoristických příběhů obyčejných lidí z minulosti, ale i láskyplné příběhy českých šlechticů a panovníků. Výborné víno příspělo k dobré naladě všech přítomných. Návštěvníci měli možnost si zakoupit knihy Vlastimila Vondrušky a poté následovala autogramidáda. Na konec besedy byl ze vstupenek vylosován jeden účastník besedy a získal knihu Vl. Vondrušky - Olomoucký bestiář s věnováním. Děkujeme majiteli zámeckého sklípku, panu Rimmlovi, za poskytnutí prostoru.Tento projekt finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR, v rámci grantu Knihovna 21. století.

www.klimkovice.knihovna.cz/fotogalerie/vlastimil-vondruska-beseda-2013/

Výtvarná soutěž - Já čtenář, sedící, ležící...

Během měsíce února a března 2013 se dětští čtenáři zúčastnili výtvarné soutěže, kde libovolnou technikou mohli sami sebe ztvárnit jak čtou svou oblíbenou knihu, nebo vytvořit knihu z různých materiálů. Do soutěže se přihlásili jak jednotlivci tak i celý kolektiv, a to žáci 4.B ZŠ v Klimkovicích. Soutěže se zúčastnil také i předškoláček Martínek Urban. Všem se díla povedla a zasloužili si odměnu, ale za kolektiv vyhráli již zmínění žáci 4. ročníku, v jednotlivcích Zuzka Ondrová, Hanka Večerková, Petr Křenek, Kristýna Hlubková a Eliška Bilíková z 5. A, Matěj Hurník, Zuzka Janovská, Štěpán Postava, Sára Bártková, Kamila Žídková a Honza Todter z 5.B. Poslední jmenovaný získal prémii za nápad. Za malé čtenáře jako jediný vyhrál Martin Urban. Malé dárečky získaly i žáci ze 7. ročníku. Jak se to všem povedlo, můžete posoudit:

www.klimkovice.knihovna.cz/vytvarna-soutez-bmc-2013/

 

BŘEZEN            Opět měsícem čtenářů

Březen - měsíc čtenářů jsme 1.3.2013, zahájili akcí určenou pro děti ze Základní školy v Klimkovicích. Setkání s výtvarníkem Adolfem Dudkem bylo jako vždy příjemné a děti strávili velmi, ale opravdu velmi veselé dopoledne. Žáci malovali, bavili se a poznávali taje ilustrování knihy.
Vystoupení oblíbeného malíře a ilustrátora dětských knih patří ke stále žádaným akcím a děti si jej oblíbily. Pro dospělé  uživatele knihovny byla v připravena přednáška o numerologii a s názvem " Jaký význam má pro nás rok 2013 z pohledu numerologie a co nám přinese do života." Návštěvníci se dozvěděli, jaký bude letošní rok, co na nás bude působit a co důležitého nám čísla řeknou. Přednášela lektorka Dáša Halotová a mnozí se usvědčili, že vše je už jednou dáno a my ať chceme nebo nechceme, se mnohému nevyhneme, jen svým jednáním usměrníme.
 

 

 

ÚNOR                           Výstava v knihovně

Ve středu 27. února jsme vernisáží zahájili výstavu brněnského výtvarníka Tomáše Beňa, který si pro svou tvorbu vybral známé tváře literárních a filmových hrdinů z žánru fantasy. Výstava se jmenovala 9 knih a 9 tváří ve Vaší knihovně i galerii. Myšlenkou výstavy bylo vzbudit v lidech bez omezení věku vnitřní představivost, touhu číst a vstoupit do opomíjeného světa fantasy. Návštěvníci se mohli setkat s tváří hraběte Drákuly,
s Kloboučníkem z Alenky v říši divů, s trpaslíkem Gloinem z Pána Prstenu nebo se známými čaroději ze série DragonLance nebo Zaklínače.Výstavu jsme společně zahájili s dětskými klienty z Lázní Klimkovice. Mladí návštěvníci byli nadšeni a protože se většinou sjíždějí z různých koutů republiky, mají doma co vyprávět. Zároveň jsme využili tuto výstavu k pozvání žáků ZŠ Klimkovice, kdy jsme si povídali co to je fantasy literatura, kde tento žánr a na základě čeho vznikl, a další zajímavosti.

cms.knihovna-klimkovice.webnode.cz/fotogalerie/vystava-9-knih-a-9-tvari/#!

Jako v minulých letech jsme se i letos zapojili do projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, která je určena žákům 1. tříd základních škol. Děti několikrát navštíví knihovnu a jsou pro ně připraveny různé úkoly. Čtení a porozumění textu, doplňování slov, hádání rébusů, seznámení se s knihovnou, žáčci předvedou, co se za školní rok naučili a dokáží, že si právem zaslouží odměnu
a tou letos bude,původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu, a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2012/2013 je to kniha básníka Radka Malého Všelijaké básničky pro kluky a holčičky s ilustracemi Alžběty Skálové. Děti se moc snaží a knihu si vždy právem zaslouží. Letos jsme projekt odstartovali originálně, a tím bylo vystoupení Marka Šolmese Srazila, který četl svou knihu " Pohádky do postýlky", děti zpívaly, tančily a kreslily.   www.klimkovice.knihovna.cz/fotogalerie/marek-solmes-srazil-pohadky-do-postylky/

 

Kontakt

Městská knihovna Klimkovice Lidická 5
Klimkovice
742 83
tel. 556 420 118 knihovna@mesto-klimkovice.cz