Akce v roce 2012

Prosinec  

První adventní neděle 2.12.2012

V neděli 2.prosince 2012 proběhl v prostorách knihovny další ročník Dne pro dětskou knihu, který byl letos propojen s akcí města, Klimkovickým adventem v nedalekém kostelíku.Po celý den probíhal na obou místech pestrý program. Dopoledne si mohli malí, ale i rodiče vyzkoušet znalost pohádek a pohádkových postav nebo si vyrobit vánoční záložku do knihy. Odpoledne patřilo představení Studiu bez kliky, které připravilo originální divadlo s názvem Vojáci, zbraně a hrdinové v knihách. Děti se pomyslně prošly staletími a poznaly knižní hrdiny a jejich výzbroj. V kostelíku byl připraven lis na výrobu vlastních vánočních přání, návštěvníci se mohli občerstvit punčem nebo čajem nebo si koupit drobné dárečky ve stáncích. Divadlo dále pokračovalo ku radosti přítomných dětí a v 17:00 hod se slavnostně rozsvítil vánoční strom. O hudební doprovod se postarali žáci ZŠ v Klimkovicích. Po celý den si mohli návštěvníci prohlédnout prodejní výstavu knih a koupit krásné knihy pro své nejbližší.Program pro všechny připravilo město Klimkovice, knihovna, RC Želvička, Studio bez kliky.

Listopad  "dušičkový"

Na návštěvu do knihovny přišly děti ze všech tří oddělení Mateřské školky v Klimkovicích a přijely také děti z Mateřské školky z Jistebníku. Četli jsme si pohádku, soutěžili jsme v poznávání pohádkových postaviček a všichni dokázali, že umí zařadit určitou postavu do knihy, kterou si ovšem nejdříve museli najít v knihovně. Děti se tak hravou formou seznamují s prostředím, které je přirozené pro poznání i zábavu a tyto návštěvní dny vždy patří k nejmilejším.

Říjen              Kurz trénování paměti 17.10.2012

Stalo se vám, že jste v poslední době na něco zapomněli nebo si nemohli vzpomenout, kam jsem to jenom dal? jak se kdo jmenuje? To jsou časté jevy
u nás všech, napříč věkovými kategoriemi. Tento malý kurz, respektive setkání a povídání s paní Mgr. Martinou Burianovou se povedl. Návštěvníci se mohli seznámit s tím, jak vlastně funguje lidský mozek, jaké hormony jsou důležité pro zdravý vývoj mozku a paměti s tím související. Dozvěděli jsme se, že rozdíly mezi myšlením ženy a muže je opravdu rozdílné a každý na stejnou věc reaguje naprosto jinak. Procvičili jsme si svou paměť v podobě doplňování různých slovních hříček, jak si pamatujeme různá přísloví a názvy filmů, jak vidíme optický klam ( tábor se rozdělil na dvě poloviny a každý měl svou pravdu) a jaké potraviny jsou vhodné na posilování buňěk v mozku. Setkání bylo velmi příjemné a po slibu paní lektorky bude i pokračování.

   Týden knihoven 2012


  • Letošní celostátní akce Týden knihoven se konala od 1. – 7. 10. 2012Hned v pondělí jsme „týden“ zahájili divadelním představením pro žáky ZŠa sice scénickým čtením z díla Roalda Dahla  - Čarodějnice, v provedení Slováckého divadla z Uherského Hradiště. Hned den poté, v úterý 2. 10. 2012,nás navštívil v knihovně, a se svými cestovatelskými zážitky se podělil dobrodruh Roman Vehovský. Své povídání o výletu, který se nějak protáhl na dlouhých sedm let, doplnil promítáním obrazového materiálu. Po celý týden měli všichni zájemci možnost se zaregistrovat do knihovny ZDARMA.
    Pro dětské čtenáře byl připraven vědomostní kvíz Miš - maš a drobné dárečky v podobě balónků. Na soutěžící v kvízu, na ty kteří dobře odpověděli, čekala odměna v podobě knižních dárků. Pro všechny zapomnětlivce byla vyhlášena amnestie: "Kdo vrátí knihy, které už delší dobu v knihovně postrádáme, bude ušetřen pokuty (15,- až 50,-Kč)." Ale toto platilo pouze v týdnu od 1. - 5. 10. 2012!  Mottem již dvanáctého ročníku Týdne knihoven bylo
      "ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ!“  Jako každoročně akci podpořil Svaz knihovníků a informačních pracovníků a Skanska.  

cms.knihovna-klimkovice.webnode.cz/fotogalerie/tyden-knihoven-2012/     Fotky z Týdne knihoven     

Září     Skvělý začátek školního roku!!

15.9.2012 proběhla rodinná akce - Velké putování z Kraje do Mordoru. Pro všechny fanoušky fantasy literatury netřeba připomínat, že tyto místa byla vybrána přímo z knihy J.R.R. Tolkiena Pán Prstenů. Všem se naskytlo úžasné putování asi 3 km dlouhou trasou lesem (cesta Pod Vinohrady,) kdy na různých místech Kraje, účastnící plnili méně či více náročné úkoly a disciplíny. Přepadli nás Černí jezdci, ale uplatili jsme je falešnými prsteny, proběhl hod prstenem na cíl, střelba z Legolasova luku, Bíla čarodějnice zpovídala účastníky a zkoušela je ve znalostech knihy a filmu, všichni museli zdolat lanové překážky v Roklince nebo projít v naprostém tichu kolem spícího bojovníka. Ten se naštěstí neprobudil, ale strach nahnal i tak. Spousty poutníků bylo možno zhlédnout v rozličných kostýmech elfů, trpaslíků, čarodějů nebo dokonce i strašidelných skřetů. Všichni jsme se prošli světem fantazie a tajuplných bytostí, zasoutěžili si, nebo jen tak se pobavili. V cíli Putování (v Mordoru) byl zneškodněno Sauronovo oko a do ohně jsme hodili prsteny, které všichni obdrželi na startu. Nakonec putování čekala všechny účastníky odměna v podobě občerstvení, opékání buřtů, teplého nápoje a malých dárečků. Nejlepší kostýmy
a vědomostní kvízy byly vyhodnoceny a odměněny hodnotnými cenami. Ceny pro soutěžící věnovali partneři akce (viz dole). Počasí nám přálo a všichni účastníci strávili příjemné odpoledne a podvečer. Zvlášť bychom chtěli poděkovat dobrovolníkům, skautům a Hulánům z Klimkovic za jejich podporu při organizaci.

Akci podpořili:

cms.knihovna-klimkovice.webnode.cz/fotogalerie/den-s-panem-prstenu-15-9-2012/#!                                         

zdroj: www.postavy.cz/svet/pan-prstenu [online]

1. pololetí 2012

Únor             Dne 29.2. 2012 jsme zahájili Březen měsíc čtenářů - návštěvou a autorským čtením knihy Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. - Petrou Braunovu, kterou si děti velmi oblíbily. Známá autorka "nejen"dětských knih, přijela do Klimkovic už podruhé a opět svým vyprávěním a čtením své knihy zaujala malé čtenáře klimkovické školy. cms.knihovna-klimkovice.webnode.cz/fotogalerie/autorske-cteni-petra-braunova-2012/

Březen          V měsíci březnu navštívili knihovnu dětští klienti z nedalekých Lázní Klimkovice - Jodových sanatorií. Protože to byli žáci 2. stupně Základní školy při Lázních Klimkovice, troufli jsme si na divadlo. Podle připraveného scénáře a po krátké přípravě předvedly žáci ostatním kamarádům divadelní kus " Karel IV. a jeho ženy". Herci se svých rolí ujali na výbornou. Před představením jsme s dětskými klienty lázní udělali malou procházku po historii lázeňství, okolí a samozřejmě informace o lázních klimkovických.

Také jsme opět zahájili projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, který má pod patronací Svaz knihovníků a informačních pracovníků ve spolupráci s nakladatelstvím Triton. To připravilo pro děti letos knihu Miloše Kratochvíla s ilustracemi Renáty Fučíkové - Školníci. Tento projekt je zaměřen na podporu čtenářství a seznámení žáků prvních ročníků s knihovnou a s knihami pro ně určenými. Děti navštěvují několikrát za pololetí knihovnu a plní různé úkoly, které pro ně knihovnice připravuje. Na závěr celého projektu jsou děti odměněny už zmiňovanou knihou.

Duben            Celý duben se nesl v duchu Aprílové knihovny. Ten byl zahájen akcí s názvem " Nehulíme, kreslíme" v provedení známého ilustrátora Adolfa Dudka. Projekt byl určen žákům 8. ročníků ZŠ Klimkovice. Všichni si mohli vyzkoušet, že kreslit umí opravdu každý, jen se naučit pár výtvarných triků k tomu určených. Celé dopoledne bylo vskutku zábavné. www.klimkovice.knihovna.cz/fotogalerie/aprilova-knihovna2012/  a letos jsme na pravidelných setkáních s žáky základní školy probrali historii komiksu a ilustrace v knihách vůbec. Akce Nehulíme, kreslíme byla finančně podpořena Svazem knihovníků a informačních pracovníků ve výši 3000,-Kč.

Květen            V měsíci květnu přijely na návštěvu knihovny děti z MŠ ve Zbyslavicích a seznámily se s prostředím knihovny. 9.5. 2012 se uskutečnil projekt pražského nakladatelství THOVT, určený pro žáky 6. ročníku ZŠ. Děti se seznámily s tvorbou naučných knih, pro ně určených, jak se kniha vyrábí a jak si vybrat tu správnou. Potom děti hrály interativní hru Tajemství starověku, kdy musely zodpovídat otázky z dějepisu, aby se dostaly do cíle plavby. Setkali jsme se také naposled s žáčky prvních ročníků, kdy jsme úspěšně zakončili půlroční projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Četli jsme si knihu Školní detektiv
a ukázku z pohádky. Děti poté pomocí slov a obrázků rozebrali čtený text a dokázali, jak porozuměli čtenému slovu. A nakonec měsíce byla připravena pro žáky 3. ročníků beseda o slavném spisovateli H.CH. Andersenovi. Ukázkami z různých filmů a pohádek jsme se přenesli do světa pohádkových příběhů daleké Skandinávie.

Červen         7.6. 2012 v 10:00 hod. se uskutečnilo slavnostní předávání knih a pasovacích diplomů pro prvňáčky v Obřadní síni na klimkovickém zámku. Děti dostaly slíbenou knihu Miloše Kratochvíla Školníci a po slavnostním aktu je čekalo překvapení na půdě zámku. Tam je už očekávala zámecká Bílá paní a po zodpovězení otázky ze světa pohádek, děti podarovala balónkem. Mnozí ani netušili jak velkou půdu má náš klimkovický zámek. Proto se Bílé paní na ní dobře žije už bezmnála 400 let a že se jmenovala Johana z Bítova, taky není náhodou. www.klimkovice.knihovna.cz/fotogalerie/uz-jsem-ctenar-2012/

Ve středu 13.6. se na nás počasí opravdu hněvalo a proto osm statečných rytířů a hradních dam se muselo celý den potýkat s velkým množstvím vody v botech a za krkem. Zúčastnili jsme se soutěžního rytířského klání mezi jednotlivými knihovnami na hradě Hukvaldy, které pro děti pořádalo Klubko knihoven Moravskoslezského kraje a Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Z celkového počtu 10 knihoven jsme dopadli na výtečnou a to 5. místem. Rozdíly mezi jednotlivým bodovým rozestupem byl minimální, ale v deštivém počasí byly výkony soutěžících obdivuhodné. Na disciplíny, jako odrážení dřevěných nožů štítem, chytání kroužků na meč, hod oštěpem, poznávání šlechtických erbů nebo části meče byly dobře naši udatní rytíři připraveni. Ale i přes nepřízeň počasí, ikdyž mokří, jsme byli spokojeni a reprezentovali jsme klimkovické panství na jedničku. www.klimkovice.knihovna.cz/fotogalerie/rytiri-na-hukvaldech-2012/

Červenec           Dne 19.7. 2012 proběhla v prostorách knihovny beseda a autorské čtení se známou spisovatelkou a glosátorkou Irenou Fuchsovou. Tato známá autorka humoristických povídek, nejen pro ženy, navázala po chvíli s posluchači bezprostřední kontakt, a povídání o sobě, o svých knihách, o známých osobnostech
a o lásce ke klimkovickým lázním, nebraly konce. Také jsme si povídali přes 2 hodiny. Během besedy si mohli návštěvníci koupit knihy Ireny Fuchsové
a nechat podepsat s věnováním.
www.klimkovice.knihovna.cz/fotogalerie/beseda-s-irenou-fuchsovou-cervenec-2012/

 

Kontakt

Městská knihovna Klimkovice Lidická 5
Klimkovice
742 83
tel. 556 420 118 knihovna@mesto-klimkovice.cz